Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi

Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!
Akademik Personel Arama
Ünvanlara Göre Dağılım
Arş. Gör.: 176
Doç. Dr.: 20
Dr. Öğr. Üyesi: 96
Öğr. Gör.: 119
Prof. Dr.: 19
Toplam : 430
Editörlük Sayıları
Dergi: 19
Diğer Yayınlar: 3
Kitap: 18
En Çok Makale Yayınlayanlar
Created with Raphaël 2.1.0
Yıllara Göre Makale Sayıları
Created with Raphaël 2.1.0
En Çok Bildiri Yayınlayanlar
Created with Raphaël 2.1.0
Proje Sayılarına Göre Akademisyenler
Created with Raphaël 2.1.0
Atıf Sayılarına Göre Akademisyenler
Created with Raphaël 2.1.0
Birimlere Göre Akademisyen Dağılımı
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Osmaniye Meslek Yüksekokulu
Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Kadirli Meslek Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Bahçe Meslek Yüksekokulu
Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
DİĞER
86
73
55
40
26
25
17
16
16
16