Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi1
Doktora
2012-2017
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ/YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)/
2
Yüksek Lisans
2006-2009
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/
3
Lisans
2002-2006
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME ANABİLİM DALI/
İngilizce BaharÜDS72.500
Kayıtlı Duyuru Bulunamadı