Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi

Banu TANRIÖVER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

   banutanriover@osmaniye.edu.tr


Eğitim Bilgileri

2008
2013
Doktora
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ
2000
2004
Lisans
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ
2005
2008
Yüksek Lisans
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ

Makaleler

Hakemli
Uluslararası
TANRIÖVER BANU
Unemployment Labor Force Participation Rate Relationship in the Periods of Business Cycle A Nonlinear Approach
The Empirical Economics Letters
EconLit
İngilizce

2016
Hakemli
Uluslararası
BAL HARUN,TANRIÖVER BANU,ERDOĞAN ESMA
Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi Stokastik Trend Yaklaşımı
International Journal of Academic Value Studies
Cite Factor Academic Scientific Journals, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Research Journals Indexing, Scientific World Index
Türkçe

2016
Hakemli
Uluslararası
TANRIÖVER BANU,BİÇER BURHAN,ERDOĞAN ESMA
Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracat Üzerine Etkisi Osmaniye İli Örneği
The Journal of Academic Social Science Studies
EBSCO
Türkçe

2016
Hakemli
Ulusal
YAMAK NEBİYE,TANRIÖVER BANU
Türkiye de Enflasyon Nisbi Fiyat Değişkenliği İlişkisi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
TR DİZİN
Türkçe

2006
Hakemli
Ulusal
YAMAK RAHMİ,TANRIÖVER BANU
Faiz Oranı Getiri Farkı ve Ekonomik Büyüme Türkiye Örneği 1990 2006
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe

2009
Hakemli
Ulusal
TOPBAŞ FERHAT,TANRIÖVER BANU
Türkiye de İç Göç Akımları Üzerine Bir Çalışma Lowry Hipotezi
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Türkçe

2009
Hakemli
Uluslararası
TANRIÖVER BANU,YAMAK NEBİYE
Parasal Şokların Asimetrik Etkileri Teori ve Türkiye Uygulaması
Ege Akademik Bakış (Ege Academic Review)
EconLit, EBSCO, RePEc, ProQuest, ASOS Index, WorldWideScience, ULAKBİM, Director of Open Access
Türkçe

2012
Hakemli
Uluslararası
TANRIÖVER BANU,YAMAK NEBİYE
Nominal Faiz Oranı Genel Fiyat Düzeyi İlişkisinin Gibson Paradoksu Çerçevesinde Analizi
Maliye Dergisi
EconLit, ULAKBİM
Türkçe

2015
Hakemli
Uluslararası
TANRIÖVER BANU,ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ DUYGU
Türkiye de Yatırımcıların Öngörü Performanslarının Rassal Yürüyüş Modeli Çerçevesinde Analizi
Business and Economics Research Journal
EconLit, EBSCOhost, RePEc , ProQuest, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ, ULAKBİM
Türkçe

2015
Hakemli
Ulusal
YAMAK NEBİYE,TANRIÖVER BANU
Turizm Ekonomik Büyüme İlişkisi Sektör Bazında Bir İnceleme
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
TR DİZİN
Türkçe

2012
Hakemli
Uluslararası
YAMAK NEBİYE,TANRIÖVER BANU
Asimetrik İktisadi Dalgalanmalar Teori ve Uygulama
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
EconLit, EBSCOhost, RePEc, ASOS Index, ULAKBİM
Türkçe

2012
Hakemli
Uluslararası
TANRIÖVER BANU,BİÇER BURHAN
Yapısal Şokların Emek Piyasası Üzerindeki Etkileri Türkiye İçin Beveridge Eğrisi Tahmini
International Journal of Academic Value Studies
Cite Factor Academic Scientific Journals, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Research Journals Indexing, Scientific World Index
Türkçe

2015
Hakemli
Uluslararası
TANRIÖVER BANU,YAMAK RAHMİ
Business Cycle Asymmetry Deepness and Steepness in Turkey
The Romanian Economic Journal
EconLit, EBSCOhost, RePEc, DOAJ
İngilizce

2015
Hakemli
Uluslararası
ESER ZEKERİYA ERAY,TANRIÖVER BANU
Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri
Fiscaoeconomia
RePEc
İngilizce

2018

Bildiriler

Uluslararası
Özet bildiri
TANRIÖVER BANU,YAMAK NEBİYE
Parasal Şokların Asimetrik Etkileri Teori ve Türkiye Uygulaması
15.06.2011
Uluslararası
Özet bildiri
BAL HARUN,TANRIÖVER BANU,ERDOĞAN ESMA
Taylor Kuralı Kapsamında Merkez Bankası Politika Faiz Oranlarının Belirlenmesi Stokastik Trend Yaklaşımı
20.10.2016
Uluslararası
Özet bildiri
TANRIÖVER BANU,BİÇER BURHAN
Enerji Etkinliği Bakımından Türkiye Ekonomisinin Avrupa Birliğindeki Yeri Homojen Bir Karşılaştırılma
20.10.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
KURT SERDAR,TANRIÖVER BANU
Lucas Arz Fonksiyonu Çerçevesinde Pozitif ve Negatif Enflasyon Şokların Asimetrik Etkileri
02.06.2016
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
COŞKUN MEHMET BURHANETTİN,TANRIÖVER BANU
An investigation on nuclear energy policy in Turkey and public perception
28.04.2016
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
BAL HARUN,TANRIÖVER BANU,MANGA MÜGE
Etkin Enerji Kullanımı Bakımından Türkiye Ekonomisinin Mint Ülkelerindeki Yeri: Karşılaştırmalı Bir Ayrıştırma Analizi
10.07.2017
Uluslararası
Özet bildiri
YAMAK NEBİYE,TANRIÖVER BANU
Ekonomik Belirsizliğin Reel Analizi
24.05.2012
Uluslararası
Tam metin bildiri
TANRIÖVER BANU,BİÇER BURHAN
Okun Kanunu ve Stokastik Trend Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye de İstihdam Yaratmayan Büyümenin Dinamikleri
05.11.2015
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
KILINÇ ATA NURCAN,TANRIÖVER BANU
A Review of Turkey s Nuclear Energy Policies A Discussion Paper
28.04.2016
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
TANRIÖVER BANU,BİÇER BURHAN
Measurement of Real Energy Efficiency in Turkey A Structural Decomposition Analysis
11.05.2016
  Erişim linki
Ulusal
Özet bildiri
YAMAK NEBİYE,TANRIÖVER BANU
Turizm Ekonomik Büyüme İlişkisi Sektör Bazında Bir İnceleme
27.05.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
YAMAK NEBİYE,TOPBAŞ FERHAT,TANRIÖVER BANU
İşsizlik ve Sendikalaşma Panel Nedensellik Analizi
10.05.2007
Ulusal
Özet bildiri
YAMAK NEBİYE,TANRIÖVER BANU
Türkiye de Faiz Oranı Genel Fiyat Düzeyi İlişkisi Gibson Paradoksu
24.05.2007
Ulusal
Özet bildiri
YAMAK NEBİYE,TANRIÖVER BANU
Asimetrik İktisadi Dalgalanmalar Teori ve Uygulama
27.05.2009
Ulusal
Özet bildiri
YAMAK NEBİYE,TANRIÖVER BANU
Toplam Talep Şokları ve Politika Etkisizliği Hipotezi Türkiye Örneği
28.05.2008
Ulusal
Özet bildiri
TOPBAŞ FERHAT,TANRIÖVER BANU
Türkiye de İç Göç Akımları Üzerine Bir Çalışma Lowry Hipotezi
20.02.2008
Ulusal
Özet bildiri
YAMAK RAHMİ,TANRIÖVER BANU
Faiz Oranı Getiri Farkı ve Ekonomik Büyüme Türkiye Örneği 1990 2006
20.02.2008
Uluslararası
Özet bildiri
YAMAK RAHMİ,TANRIÖVER BANU,KURT SERDAR
Enflasyon ve Sermaye Hareketliliği Kapsamında Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini
11.05.2017

Projeler

Proje Bilgisi Bulunamadı

Ödüller

Ödül Bilgisi Bulunamadı

Patentler

Patent Bilgisi Bulunamadı

Üyelikler

Ekonometrik Araştırmalar Derneği
Üye
2010

Bilimsel Kuruluş

Sanatsal Faaliyetler

Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunamadı

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2014-
Bölüm Bşk.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
2015-2017
Anabilim Dalı Başkanı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT (YL) (TEZLİ) (ÇUKUROVA ÜNİV. ORTAK)
2015-2017

Üniversite DIşı Deneyimler

Üniversite Dışı Deneyim Bilgisi Bulunamadı