Akademik Bilgi Sistemi

Doç. Dr.

Güler YALÇIN

Mühendislik Fakültesi

   guleryalcin@osmaniye.edu.tr


Eğitim Bilgileri

1994
1998
Lisans
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
1999
2002
Yüksek Lisans
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEODEZİ VE COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (YL) (TEZLİ)
2005
2009
Doktora
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Makaleler

Hakemli
Ulusal
YALÇIN GÜLER
Kamulaştırma Üzerine Örnek Çalışma: Türkiye, Adapazarı-KarasuDemiryolu Kamulaştırma Projesi)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
TÜBİTAK ULAKBİM-TR
İngilizce

2017
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER,ATES HACI BAHADIR
EXPERIENCES ON LICENSED OFFICES OF SURVEYING AND CADASTRE LOSC INADANA TURKEY
ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
CPCI, SCOPUS, DOAJ
İngilizce

2016
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER
Orthophoto InformationSystem in Turkey in the View of Spatial Data Infrastructure
International Arab Journal of Information Technology
SCI-Expanded
İngilizce

2016
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER,AKYUREK ZUHAL
Analysing Flood Vulnerable Areas with Multicriteria Analysis
ISPRS Archieves
Photogrammetry and Remote Sensing
İngilizce

2004
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER
Geo Metadata in Spatial Data Infrastructure and e Governance
African Journal of Business Management
SSCI
İngilizce

2011
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER
Legal Infrastructure of Agricultural Areas in The View of Cadastre and Ownership in Turkey and Sustainable Development
African Journal of Agricultural Research
SSCI
İngilizce

2011
Hakemli
Uluslararası
Yalcin Guler
Non spatial Analysis for the Road Traffic Accidents
Procedia - Social and Behavioral Sciences
CPCI-SSH
İngilizce

2013
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER
Urban Activities in the View of the Sustainable Development
Procedia Technology
Conference Proceedings Citation Index-Science
İngilizce

2014
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER,H SEBNEM DUZGUN
Spatial analysis of two wheeled vehicles traffic crashes Osmaniye in Turkey
KSCE Journal of Civil Engineering
SCI-Expanded
İngilizce

2015
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER
Land Cadastral Parcel Floods and Multıcrıterıa Evaluatıon in Geographıc Informatıon System
Internatıonal Refereed Academic Socıal Sciences Journal
EbscoHost, Akademil dizin, CrossRef
İngilizce

2015
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER
Kent İçi Trafik Yönetimi için Trafik Kazalarının Mekansal Analizi
International Refereed Journal of Engineering and Sciences
EbscoHost, Akadeal dizin, CrossRef
Türkçe

2015
Hakemli
Uluslararası
GULER YALCIN
Initial Organizational Studies on National Spatial Data Infrastructure at Government Level
Procedia Technology
Conference Proceedings Citation Index-Science
İngilizce

2014
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER,H Gonca Coskun
Sazlıdere Watershed Istanbul Turkey Land Use Change and Water Quality
International Journal of Management, IT and Engineering
EBSCO, SCIRUS, Ulrich's periodicals and Directory
İngilizce

2015
Hakemli
Uluslararası
YALÇIN GÜLER,Osman Selcuk
3D City Modelling with Oblique Photogrammetry Method
Procedia Technology
Conference Proceedings Citation Index-Science
İngilizce

2015
Hakemli
Uluslararası
H Gonca Coskun,YALÇIN GÜLER
Analysis of Land Use Change and Urbanization in Büyükçekmece Watershed ıstanbul Turkey
International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT)
Google Scholar, Entire web, Computer Research Directory, Get Cited
İngilizce

2014
Hakemli
Uluslararası
H Gonca Coskun,YALÇIN GÜLER
Water Quality Determination of Büyükçekmece Lake Turkey by Using Remote Sensing and GIS Techniques
Fresenius Environmental Bulletin
SCI-Expanded
İngilizce

2014
Hakemsiz
Ulusal
Güler YALÇIN, Sedat BAKICI, M.Zeki ADLI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve e Devletin Mekansal Bileşenleri
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler Dergisi
Türkçe

2010
Hakemli
Uluslararası
Güler YALÇIN, Cevdet EŞKİ, Abdullah BOL
The Studies on the Renovation of the Cadastral Sheets for Urbanization
Survey Review
SCI-Expanded
İngilizce

2013
Hakemli
Uluslararası
GÜLER YALÇIN
Spatial Data Management in the View of Environment Forest and Water Affairs in Turkey
International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences
Ulrich’s Web
İngilizce

2012
Hakemli
Uluslararası
GÜLER YALÇIN
Sustainable Forest Management and Cadastre in Turkey
International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences
Ulrich’s Web
İngilizce

2012
Hakemli
Uluslararası
GÜLER YALÇIN
Türkiye de Kırsal Alanlarda Kadastro ve Sürdürülebilir Gelişme
TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA) , Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı ile TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
İngilizce

2011
Hakemli
Uluslararası
Güler YALÇIN, Özge YALÇINER ERCOŞKUN
Türkiye de 2 B Arazileri ve Kentleşme
TODAİE Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA) , Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı ile TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı
İngilizce

2014
Hakemli
Ulusal
GÜLER YALÇIN
Mülkiyet ve Kadastro
Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) Yayınları Memleket Mevzuat Dergisi
Türkçe

2009
Hakemli
Ulusal
GÜLER YALÇIN
e Devlet Projelerinde Mekansal Verilerin Disiplinlerarası Paylaşımı ve Kadastro Parselleri
Kent ve Toplum Dergisi
ASOS Sosyal Bilimler İndeksi
Türkçe

2010
Hakemli
Ulusal
GÜLER YALÇIN
Çevre ve Kadastro
İktisat ve Toplum Dergisi
Türkçe

2014

Bildiriler

Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER,BIÇAKCI CELAL
Meslek Yüksek Okullarında Harita Kadastro Programı ve Mezunların İş İstihdamı
18.05.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER,OZBAKIR FUNDA
2007 Yılında Kurulan Üniversitelerde UluslararasıHareketlilik ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
12.10.2016
Uluslararası
Özet bildiri
YALÇIN GÜLER,Bıçakçı Celal
Osmaniye Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Harita ve ve Kadastro Programını Tercih Etme Nedenleri
12.10.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER,Bıçakçı Celal
Meslek Yüksekokullarında Harita-Kadastro Programı ve Mezunların İş istihdamı
18.05.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER,Bıçakçı Celal
Harita-Kadastro Programı ve Teknolojinin Kullanımı
18.05.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER
Agricultural Land Valuation and Capitalization Ratio
27.05.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER
Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Mekansal Desen Analizi
01.09.2015
Ulusal
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER
İki Tekerlekli Araçlarda Trafik Kazalarının Mekansal Analizi Osmaniye Türkiye
12.11.2015
Uluslararası
Özet bildiri
Mehmet ERDOĞDU, Güler YALÇIN
Geo Ontology for INSPIRE Data Themes
23.06.2012
Uluslararası
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Sedat BAKICI
Metadata Portal for Maps in Turkey
03.07.2008
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Ömer YILDIRIM, Sedat BAKICI
Map related Projects in General Directorate of Land Registry and Cadastre in Turkey
14.06.2008
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
Güler YALÇIN, Sedat BAKICI
Metadata Portal for Maps in Turkey
26.09.2007
Uluslararası
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Zuhal AKYÜREK
Analysing Flood Vulnerable Areas with Multicriteria Evaluation
12.07.2004
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN
Initial Organizational Studies on National Spatial Data Infrastructure at Government Level
10.10.2013
Uluslararası
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN
Urban Activities in the View of Sustainable Development
10.10.2013
Uluslararası
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN
Forest and Cadastre in Turkey and Sustainable Development
06.05.2012
Uluslararası
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI
Spatial Data Infrastructure in Turkey and Projects
11.04.2010
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI, Nihat ŞAHİN
Through Spatial Data Infrastructure in Turkey
03.05.2009
  Erişim linki
Ulusal
Özet bildiri
Güler YALÇIN
Osmaniye İlinde Kentleşme
17.11.2011
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN
INSPIRE Temalarında Kadastro Parselleri
03.10.2012
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN
Arazi Toplulaştırma Projelerinde Mülkiyetten Kaynaklanan Sorunlar ve Öneriler
15.10.2014
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Sedat BAKICI
Metaveri ve Uygulama Arayüzleri
19.11.2008
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, H.Şebnem DÜZGÜN
Mekansal İstatistikte Nokta Deseni Analizi Trafik Kazaları Analizi Örneği
14.05.2013
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Selami ORAL, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Eylem Planı Doğrultusunda Çalışmaları
11.10.2010
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Selami ORAL, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI
Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Çalışmaları
20.10.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Sedat BAKICI, Bilal ERKEK, Reşat ÜNAL
Harita Üretim İzleme Harita Bilgi Bankası Çalışmaları
30.10.2007
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI, Nihat Şahin
Harita Tapu ve Kadastro Hizmetlerinde Klasik Arşivden Sayısal Sunuma Doğru
11.05.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Mekansal Projeleri
14.10.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
Güler YALÇIN, Nihat ŞAHİN
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Tapu Kadastro Verileri Fotogrametri ve Uzaktan Algılama
28.03.2005
Uluslararası
Tam metin bildiri
BICAKCI CELAL,YALÇIN GÜLER
Expertise Fee Apreciation
25.05.2018
Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER,BICAKCI CELAL
Real Estate Valuations and Contributions to The Economy in Turkey
25.05.2018
Uluslararası
Özet bildiri
KARAKUŞ PINAR,YALÇIN GÜLER,BIÇAKCI CELAL
3D Modelling of Karatepe Historical Artifacts with Photogrammetry
16.11.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER,BIÇAKCI CELAL
Harita-Kadastro Programı ve Teknolojinin Kullanımı
18.05.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
YALÇIN GÜLER,BIÇAKCI CELAL
Osmaniye Meslek Yüksekokulu ÖğrencilerininHarita ve Kadastro Programını Tercih Etme Nedenleri
12.10.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
YALÇIN GÜLER
Kentsel Politikalar ve Mekansal Veri Altyapısı
18.09.2017

Projeler

Avrupa Birliği Arazi ve Çiftçi Kayıt Projesi
Avrupa Birliği
04.02.2001
Tarım Reformu Uygulama Projesi ARIP Agricultural Reform Implementation Project Dünya Bankası destekli
Dünya Bankası
03.04.2005
Harita Bilgi Bankası Projesi Türkiye deki Geo Metaveri Portalı Kurulumu
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
05.02.2006
Stratejik Plan Çalışmaları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
08.01.2006
TS EN ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulumu Çalışmaları
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
11.03.2007
Türkiye Ulusal Mekansal Veri Altyapısı için Fizibilite Raporu Hazırlanması Çalışmaları
Ulusal Konumsal Veri Altyapısı TUCBS A
TÜBİTAK PROJESİ
30.12.2009

Ödüller

Ödül Bilgisi Bulunamadı

Patentler

Patent Bilgisi Bulunamadı

Üyelikler

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Üye
1998


Sanatsal Faaliyetler

Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunamadı

İdari Görevler

Erasmus Koordinatörü
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2016-
Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2017-
Senato Üyesi
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2017-
Yönetim Kurulu Üyeliği
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
MYO/Yüksekokul Müdürü
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
2017-
Erasmus Kurum Koordinatörü
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2016-2017
MTGS Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2015-
Fakülte Kurulu Üyeliği
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2015-
Bölüm Bşk.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2015-
Bölüm Bşk.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2011-2012
Bölüm Bşk.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2018-

Üniversite DIşı Deneyimler

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kadastro Teknisyeni, Veri Hazırlama Memuru, MühendisKamu
1993
2011