Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi

Nuri ERDEM

Mühendislik Fakültesi

   nurierdem@osmaniye.edu.tr


Eğitim Bilgileri

2010
2016
Doktora
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/KAMU ÖLÇMELERİ ANABİLİM DALI
1991
1995
Lisans
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR.
1995
1999
Yüksek Lisans
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ ANABİLİM DALI

Makaleler

Hakemli
Ulusal
NACAR FAZIL,ERDEM NURİ
Domuztepe’nin Arkeolojik Altyapısının Güncel Topoğrafya İle Değerlendirilmesi
Çukurova Araştırmaları Dergisi
SOBIAD, DRJI, AcademicKeys, RsearchBib, Scientific Indexing Services, CiteFactor, Akademik Dizin Mendeley, Calaméo, Academia.edu, İSAM, DataCite, refseek, IIIFactor, LINGUIST List
Türkçe

2017
Hakemli
Uluslararası
YÜCEL ALİ,ATILGAN ATILGAN,ERDEM NURİ,ÖZ HASAN
Analysis of Trend Changes in Degree-Day Values of Heating and Cooling: Broiler Breeding Case
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
AGRO
İngilizce

2017
Hakemli
Uluslararası
İNCE HÜSEYİN,ERDEM NURİ
A method for drawing vertical curve in longitudinal profile in road project
Survey Review
SCI-Expanded
İngilizce

2018
Hakemli
Uluslararası
ERDEM NURİ
TÜRKİYE İÇİN BİR TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMİ YAKLAŞIMININ GELİŞTİRİLMESİ
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES
EBSCO
Türkçe

2017
Hakemli
Uluslararası
ERDEM NURİ
Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımında Temel Veri Yönetimi
Geomatik Dergisi
Scientific World Index, Google SCHOLAR, AcademicKEYS, Journal INDEX
Türkçe

2017
Hakemli
Uluslararası
ERDEM NURİ
Arkeolojik Amaçlı Harita Ölçüm Uygulamaları: Neronias-Eirenopolis Kurtarma Kazısı Örneği
Art-Sanat
ESCI: Emerging Sources Citation Index
Türkçe

2017
Hakemli
Uluslararası
YÜCEL ALİ,ATILGAN ATILGAN,ERDEM NURİ,ÖZ HASAN
Analysis of Trend Changes in Degree-Day Valuesof Heating and Cooling: Broiler Breeding Case
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Worldcat, ICI Journals Master List, AGRO
İngilizce

2017
Hakemli
Uluslararası
ERDEM NURİ,İNCE HÜSEYİN
The Proposal of the Building Application for More Benefiting from Solar Light
International Journal of Engineering and Geosciences (IJEG)
ESCI: Emerging Sources Citation Index
İngilizce

2016
Hakemli
Uluslararası
ERDEM NURİ
Büyük Ölçekli Kamu Yatırımlarının Uygulandığı Bölgelerdeki Taşınmaz Değer Artışı ve Kentleşme Üzerinde Etkisi: Osmaniye İli Örneği
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
EBSCO
Türkçe

2016
Hakemli
Uluslararası
ERDEM NURİ
Türkiye İçin Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımı.
Geomatik Dergisi
AkademicKEYS, AE Global Index, SIS, MENDELEY, Scientific World Index .
Türkçe

2017
Hakemli
Uluslararası
ERDEM NURİ
Türkiye’de Taşınmaz Değerleme Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerinin İçerik Analizi
Academic Platform-Journal of Engineering and Science
TR DİZİN
Türkçe

2018
Hakemli
Uluslararası
ERDEM NURİ
TÜRKİYE TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ÖNERİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
TR DİZİN
Türkçe

2018

Bildiriler

Uluslararası
Tam metin bildiri
NACAR FAZIL,ERDEM NURİ
Urbanization Effects of High Voltage and Oil Pipelines Through City Centers
16.11.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
NACAR FAZIL,ERDEM NURİ
The Effect of Municipality-TOKİ Model and Urbanization in the Solution of Housing
16.11.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
ERDEM NURİ,NACAR FAZIL
Harita Teknikerliği Öğrencilerinin Mesleki Teknik Eğilimleri ve Gelecek Projeksiyonlarının Ölçülmesi Üzerine Bir Çalışma
12.10.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ,BOSTANCI BÜLENT
Problems Living in Real Estate Valuation Issue and Risk Analysis in Real EstateDevelopment Projects
16.11.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ,İNCE HÜSEYİN
A Method Suggestion for Parabolic Virtual Library Schedule with Dimensions inRoad Projects
16.11.2017
  Erişim linki
Ulusal
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ
Toplu (Küme) Değerleme Uygulama Örnekleri ve Ülkemiz İçin Öneriler
03.05.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
ERDEM NURİ,İNCE HÜSEYİN
Mesleki Eğitim Programlarının Sektör ve Yerel Yönetimlerle İşbirliğine Uygun Hale Getirilmesi: Osmaniye MYO Harita ve Kadastro Programı Örneği
12.10.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
YÜCEL ALİ,ATILGAN ATILGAN,ERDEM NURİ,ÖZ HASAN
Analysis of Trend Changes in Degree-Day Valuesof Heating and Cooling: Broiler Breeding Case
26.06.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ,ÇETE MEHMET
An Approach for Re–Engineering Organizational Structure of Real Estate Valuation System in Turkey (7727)
17.05.2015
  Erişim linki
Ulusal
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ,ÇETE MEHMET
Taşınmaz Değerleme Sistemimizde Yeniden Yapılanma Süreci ve Uzmanların Beklentileri
14.05.2013
Ulusal
Tam metin bildiri
NACAR FAZIL,ERDEM NURİ
Osmaniye de Çözüm Bekleyen İmar Sorunları ve Kent Bilgi Sistemi İhtiyacı
15.05.2008
Uluslararası
Tam metin bildiri
İNCE HÜSEYİN,PUYAN MURAT SEÇKİN,ERDEM NURİ,SAVRAN DOĞAN
Determination of The Qıblah Directıon in Closed Areas by Parallel Direction Method
27.09.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ,İNCE HÜSEYİN
The Proposal of the Building Application For More Benefıting From Solar Light
27.09.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ
Mesleki Eğitimde Sektörel İşbirliğinin Önemi Osmaniye MYO Örneği
12.10.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ
Türkiye de Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı ve Haritacılık Eğitimi
12.10.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ,İNCE HÜSEYİN,KIRAN ÇAKIR HATİCE
Gayrimenkul Mülkiyet Hakkının Kullanımı Açısından Komşuluk İlişkileri
27.04.2017
Ulusal
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ,İNCE HÜSEYİN
Tarihi Kilise ve Havralarda Kıble Yönünün GNSS Ölçmeleri İle Araştırılması
19.10.2016
Ulusal
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ
Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Mevcut Durumun Analizi Osmaniye İli Değerlendirmesi
03.05.2016
Ulusal
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ
Osmaniye İlinde Sürdürülebilir Kentleşme Aracı Olarak Kent Bilgi Sistemleri Kullanımı
03.05.2016
Ulusal
Tam metin bildiri
NACAR FAZIL,ERDEM NURİ
Karatepe ve Domuztepe nin Arkeolojik Alt Yapısının Güncel Topografya İle Karşılaştırılmasının Yapılarak Bu Topografya Üzerine Olası İnsan Etkilerinin Saptanması
03.05.2016
Ulusal
Tam metin bildiri
BOSTANCI Bülent, İNAN Halil İbrahim, ÇETE Mehmet, GEYMEN Abdurrahman, ERDEM Nuri
UML Tabanlı Taşınmaz Değerleme Modeli Tasarımı Konut Değerleme Örneği
21.05.2012
Ulusal
Tam metin bildiri
NACAR Fazıl, ERDEM Nuri
Osmaniye İlindeki Kentleşmenin Çevre ve İnsan Üzerindeki Etkileri ve Kent Bilgi Sistemleri
19.11.2008
Ulusal
Tam metin bildiri
ERDEM Nuri, ARSLAN Ersoy
Değişik GPS Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
15.05.2008
Ulusal
Poster
ERDEM Nuri NACAR Fazıl
Yeni İllerimizden Olan Osmaniye de Kentsel Gelişim Sürecinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi
13.10.2008
Ulusal
Poster
ERDEM NURİ
Eğitimde Etik Düşünce Modellemesinin Bir Kazanımı Etik Mühendis
11.05.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
İNCE Hüseyin, ERDEM Nuri
Taşkın Sahalarında Yol Kenarında Tesis Edilmiş Elektrik Direkleri Yardımıyla Taşkın İzi Noktalarının Konumlarının Belirlenmesi
14.10.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
ERDEM Nuri, BOZAN Ali Vehbi
Demir Çelik Fabrikaları Hammadde Tedarik Müdürlüğünde Harita Mühendisliği İSDEMİR Örneği
14.10.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
ERDEM Nuri, KILIÇ A., BOZAN Ali Vehbi
İskenderun Demir Çelik Fabrikaları Mekanik ve Yardımcı Atölyeler Müdürlüğünde Mühendislik Ölçmeleri
14.10.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
İNCE Hüseyin, ERDEM Nuri
Elektronik Takeometrelerle Girintili Çıkıntılı Bina Köşe Noktalarının Ölçümünde Yapılan Hataların Etkilerinin İncelenmesi
14.10.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
İNCE Hüseyin ERDEM Nuri
Kapalı Mekânlarda El GPS Alıcısıyla Kıble Yönünün Aplikasyonu ve Hassasiyeti
24.10.2007
Uluslararası
Tam metin bildiri
ERDEM NURİ,NACAR FAZIL
MYO İş Hayatı Arasında İşbirliği ve Projeler Osmaniye İli Örneği
27.05.2009
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
İĞDİ ŞEN MUKADDER,ERDEM NURİ,İNCE HÜSEYİN
Kâinatın Yaradılışında Uzay Mühendisliği Bakımından Önemli Görülen Hikmetler
30.11.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
İNCE HÜSEYİN,ERDEM NURİ
Kâinatın Yaradılışında Harita Mühendisliği Bakımından Önemli Görülen Hikmetler
30.11.2017

Projeler

Proje Bilgisi Bulunamadı

Ödüller

Ödül Bilgisi Bulunamadı

Patentler

Patent Bilgisi Bulunamadı

Üyelikler

Türkiye Harita ve Kadastro Müh. Odası
Üye
1995


Sanatsal Faaliyetler

Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunamadı

İdari Görevler

Bölüm Bşk.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ
HARİTA VE KADASTRO PR.
2001-2016

Üniversite DIşı Deneyimler

EMİ Harita Bilgi İşlem
Harita Müh.ölçme, aplikasyon, GPS uygulamaları
Diğer
1997
1999
Dönem Harita Müh. Bürosu
Harita Müh.ölçme, aplikasyon, imar uygulamaları
Diğer
2001
2001
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Harita Müh. Teknik AsteğmenAskerlik görevini teknik asteğmen olarak yaptı.
Kamu
2000
2001