Akademik Bilgi Sistemi

Dr. Öğr. Üyesi

Pınar KARAKUŞ

Mühendislik Fakültesi

   pinarkarakus@osmaniye.edu.tr


Eğitim Bilgileri

2003
2007
Lisans
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ PR.
2007
2010
Yüksek Lisans
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI
2010
2017
Doktora
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Makaleler

Hakemli
Uluslararası
KARAKUŞ PINAR,KARABÖRK HAKAN,KAYA ŞİNASİ
A Comparison Of The Classification Accuracies In Determining The Land Cover of Kadirli Region Of Turkey By Using The Pixel Based and Object Based Classification Algorithms
International Journal of Engineering and Geosciences
ESCI: Emerging Sources Citation Index
İngilizce

2017

Bildiriler

Ulusal
Özet bildiri
KARABÖRK HAKAN,MAKİNECİ HASAN BİLGEHAN,ORHAN OSMAN,KARAKUŞ PINAR
ASAR ENVISAT Verilerden Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Araştırması
27.04.2017
  Erişim linki
Ulusal
Tam metin bildiri
KARAKUŞ PINAR,KARABÖRK HAKAN
Esp ile Nesne Tabanlı Sınıflandırma Kullanılarak Arazi Örtüsünün Çıkarılmas
05.10.2016
  Erişim linki
Ulusal
Tam metin bildiri
KARAKUŞ PINAR,KARABÖRK HAKAN
SURF Algoritması Kullanılarak Uzaktan Algılama Görüntülerinin Geometrik Kaydı
14.10.2014
  Erişim linki
Ulusal
Tam metin bildiri
ÜSTÜNTAŞ TANER,KARAKUŞ PINAR
Fotogrametride Küresel Yüzeyli Objelerin Resim Çekim ve Değerlendirmesi Üzerine Deneysel Bir Uygulama
20.10.2010
Uluslararası
Özet bildiri
MAKİNECİ HASAN BİLGEHAN,ORHAN OSMAN,KARAKUŞ PINAR
Dem From Alos Palsar Sar Data: An Accuracy Research On Different Type Of Areas
19.10.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARAKUŞ PINAR,ORHAN OSMAN,MAKİNECİ HASAN BİLGEHAN
Comparison of Feature Extraction Methods in Image Classification
19.10.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARAKUŞ PINAR,ORHAN OSMAN,MAKİNECİ HASAN BİLGEHAN
Comparison Image Classification Methods Using Landsat 8 and Sentinel-2 Data for Land Cover/Use Mapping
18.10.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARAKUŞ PINAR,KARABÖRK HAKAN
Estimating Crop Cover Fraction From Digital Color Images
14.10.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
KARAKUŞ PINAR,KARABÖRK HAKAN
Estimating Corn And Sun Flower Yield with Statistical Models
27.09.2016
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
KARAKUŞ PINAR,KARABÖRK HAKAN,YALPIR ŞÜKRAN
Estimating of Vegetation Cover Fractıon with ANFIS
27.09.2016
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
KARAKUŞ PINAR,KARABÖRK HAKAN
Effect of Pansharpened Image on Some of Pixel Based and Object Based Classification Accuracy
12.07.2016
  Erişim linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
KARAKUŞ PINAR
Evaluation of Distortion Error with Fuzzy Logic
06.05.2012
Uluslararası
Özet bildiri
KARAKUŞ PINAR,YALÇIN GÜLER
Investigation of the Application Areas of Unmanned Aerial Vehicles for Osmaniye Province
16.11.2017
  Erişim linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARAKUŞ PINAR,YALÇIN GÜLER,BIÇAKCI CELAL
3 D Modelling of Karatepe Historical Artifacts with Photogrammetry
16.11.2017
  Erişim linki

Projeler

Çok Zamanlı Uydu Görüntü Verileri ile Çoklu Ürünlerin Belirlenmesi ve Verim Tahmini
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
31.10.2013
İnterferometrik SAR Görüntüleri ile Elde Edilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Araştırılması
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
28.07.2016

Ödüller

Ödül Bilgisi Bulunamadı

Patentler

Patent Bilgisi Bulunamadı

Üyelikler

Üyelik Bilgisi Bulunamadı

Sanatsal Faaliyetler

Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunamadı

İdari Görevler

İdari Görev Bilgisi Bulunamadı

Üniversite DIşı Deneyimler

Üniversite Dışı Deneyim Bilgisi Bulunamadı